L3-banner-univerzita

Dopravné funkcie

Jednou z výhod držiteľov karty ISIC sú zľavy na autobusovú, vlakovú či leteckú dopravu. Po aktivácii preukazu študenta sa aktualizujú aj dopravné funkcionality:
  • Autobusová doprava – platnosť zľavy je nastavená do 31. augusta príslušného akademického roka
  • Železničná doprava – platnosť zľavy je nastavená do 30. septembra príslušného akademického roka
Postup pre registráciu študentov na bezplatnú železničnú prepravu nájdete v článku.
Podrobné informácie o preukaze študenta a dopravných funkciách nájdete na webových sídlach www.transcard.sk a www.isic.sk/doprava.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo