L3-banner-univerzita

Dopravné funkcie

Jednou z výhod držiteľov karty ISIC sú zľavy na autobusovú, vlakovú či leteckú dopravu. Po aktivácii preukazu študenta sa aktualizujú aj dopravné funkcionality:
  • Autobusová doprava – platnosť zľavy je nastavená do 31. augusta príslušného akademického roka
  • Železničná doprava – platnosť zľavy je nastavená do 30. septembra príslušného akademického roka
Postup pre registráciu študentov na bezplatnú železničnú prepravu nájdete v článku.
Podrobné informácie o preukaze študenta a dopravných funkciách nájdete na webových sídlach www.transcard.sk a www.isic.sk/doprava.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo