L3 banner studium new

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania oznámi fakulta uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia na štúdium.
Informáciu o výsledku prijímacieho konania môže získať uchádzač aj prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity. Ako identifikátory vstupu slúžia priezvisko a rodné číslo uchádzača. Výsledky prijímacieho konania zverejnené elektronicky v Akademickom informačnom systéme majú len informatívny charakter.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color