L3 banner studium new

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania oznámi fakulta uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia na štúdium.
Informáciu o výsledku prijímacieho konania môže získať uchádzač aj prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity. Ako identifikátory vstupu slúžia priezvisko a rodné číslo uchádzača. Výsledky prijímacieho konania zverejnené elektronicky v Akademickom informačnom systéme majú len informatívny charakter.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo