Eduroam

eduroam
Eduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci sa podporou mobility a roamingu v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Základná myšlienka eduroam-u je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej akademickej inštitúcii bez toho, aby sa museli niekde registrovať, alebo získavať prístupové údaje. Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba užívateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcii. V súčasnej dobe je eduroam najviac rozšírený na poli bezdrôtových sietí.
eduroam na pôde UKF
Bezdrôtová (wifi) sieť eduroam slúži študentom, zamestnancom a doktorandom UKF na prístup do bezdrôtovej sieti UKF a súčasne slúži na pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.
eduroam mimo UKF
V prípade, že sa zamestnanec alebo študent UKF bude nachádzať na pôde inej univerzity zapojenej do projektu eduroam, môže využívať pripojenie k internetu prostredníctvom siete eduroam. Nastavenie pripojenia je rovnaké ako v podmienkach UKF.
Študenti a zamestnanci UKF majú prístup k službe eduroam aktivovaný automaticky. Ako prihlasovacie údaje pre službu eduroam slúži štandardný login centrálnej autentifikácie platný pre všetky informačné systémy UKF (AIS, KIS, EDU atď.) v tvare .
Pripojenie k sieti eduroam
Informácie o pripojení k sieti nájdete v sekcii WiFi.
Všetky miesta s možnosťou pripojenia k sieti eduroam sú na viditeľnom mieste označné logom eduroam.
Technická realizácia eduroam na UKF
SSID (názov siete): eduroam
Prístup: prostredníctvom všetkých prístupových bodov UKF (bližšie info na mape pokrytia).
Použité technológie
Overovanie prihlásenia: zabezpečné prostredníctvom 802.1x (radius) výhradne, vo formáte: login@realm a heslo. Podporované metódy EAP: PEAP (MSCHAPv2), TTLS (PAP a MSCHAPv2). Zabezpečenie komunikácie: WPA2/AES.
K pripojeniu potrebujete kompatibilné zariadenie vybavené adaptérom bezdrôtovej siete podporujúcim štandard 802.1x a WPA2-enterprise.
Referencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color