L3-banner-univerzita

Eduroam

 
eduroamEduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci sa podporou mobility a roamingu v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Základná myšlienka eduroam-u je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej akademickej inštitúcii, bez toho aby sa museli niekde registrovať alebo získavať prístupové údaje. Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba uživateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcií. V súčasnej dobe je eduroam najviac rozšírený na poli bezdrôtových sietí.

eduroam, UKFwifi a UKFstudenti

Bezdrôtová (wifi) siet eduroam slúži v rámci objektov UKF pre pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam. Študenti a zamestnanci UKF používajú naďalej siete UKFwifi a UKFstudenti.

eduroam mimo UKF

V prípade, že sa zamestnanec alebo študent UKF bude nachádzať na pôde inej univerzity zapojenej do projektu eduroam, môže využívať pripojenie k internetu prostredníctvom siete eduroam. Nastavenie pripojenia je úplne identické so sieťami UKFwifi a UKFstudenti, jediným rozdielom je názov siete, ku ktorej sa používateľ pripája: eduroam.
Študenti a zamestnanci UKF majú prístup k službe eduroam aktivovaný automaticky. Ako prihlasovacie údaje pre službu eduroam slúži štandardný login centrálnej autentifikácie platný pre všetky informačné systmémy UKF (AIS, KIS, EDU atď.) v tvare .

 

Technická realizácia eduroam na UKF

SSID (názov siete): eduroam
Prístup: prostredníctvom všetkých prístupových bodov UKF (bližšie info na mape pokrytia).

Použité technológie

Overovanie prihlásenia: zabezpečné prostredníctvom 802.1x (radius) výhradne, vo formáte: login@realm a heslo. Podporované metódy EAP: PEAP (MSCHAPv2), TTLS (PAP a MSCHAPv2.  Zabezpečenie komunikácie: WPA2/AES.
K pripojeniu potrebujete prenosný počítač vybavený adaptérom bezdrôtovej siete podporujúcim štandard 802.1x a WPA2-enterprise.

Pripojenie k sieti eduroam

Najjednoduchší spôsob pripojenia k wifi sieti eduroam je použitím automatického inštalačného programu.
Tento program automaticky vytvorí profily nastavení pre wifi siete eduoram, UKFwifi a UKFstudenti. Pre plnú funkčnosť stačí správne vyplniť prihlasovacie meno vo formáte emailu (napr. ) a 2-krát zadať správne heslo. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné (centrálna autentifikácia) s prihlasovacími údajmi do všetkých informačných systémov UKF (AIS, KIS, EDU atď.). Po následnom reštartovaní počítača by ste mali byť automaticky pripojený k dostupnej wifi sieti.

K dispozícii su nasledovné verzie automatického inštalačného programu:

V prípade potreby možete nastaviť pripojenie k wifi sieti manuálne, postup je v priložených návodoch:

V prípade problémov s pripojením v operačnom systéme MS Vista možete skúsiť ešte toto...

Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF

Všetky miesta s možnosťou pripojenia k sieti eduroam sú na viditeľnom mieste označné logom eduroam.

Referencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo