L3-banner-univerzita

Eduroam

eduroam
Eduroam je medzinárodný projekt zaoberajúci sa podporou mobility a roamingu v sieťach národného výskumu a vzdelávania (NREN). Základná myšlienka eduroam-u je umožniť študentom a akademickým pracovníkom pripojiť sa do počítačovej siete v inej akademickej inštitúcii bez toho, aby sa museli niekde registrovať, alebo získavať prístupové údaje. Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa iba užívateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej inštitúcii. V súčasnej dobe je eduroam najviac rozšírený na poli bezdrôtových sietí.
eduroam na pôde UKF
Bezdrôtová (wifi) sieť eduroam slúži študentom, zamestnancom a doktorandom UKF na prístup do bezdrôtovej sieti UKF a súčasne slúži na pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.
eduroam mimo UKF
V prípade, že sa zamestnanec alebo študent UKF bude nachádzať na pôde inej univerzity zapojenej do projektu eduroam, môže využívať pripojenie k internetu prostredníctvom siete eduroam. Nastavenie pripojenia je rovnaké ako v podmienkach UKF.
Študenti a zamestnanci UKF majú prístup k službe eduroam aktivovaný automaticky. Ako prihlasovacie údaje pre službu eduroam slúži štandardný login centrálnej autentifikácie platný pre všetky informačné systémy UKF (AIS, KIS, EDU atď.) v tvare .
Pripojenie k sieti eduroam
Informácie o pripojení k sieti nájdete v sekcii WiFi.
Všetky miesta s možnosťou pripojenia k sieti eduroam sú na viditeľnom mieste označné logom eduroam.
Technická realizácia eduroam na UKF
SSID (názov siete): eduroam
Prístup: prostredníctvom všetkých prístupových bodov UKF (bližšie info na mape pokrytia).
Použité technológie
Overovanie prihlásenia: zabezpečné prostredníctvom 802.1x (radius) výhradne, vo formáte: login@realm a heslo. Podporované metódy EAP: PEAP (MSCHAPv2), TTLS (PAP a MSCHAPv2). Zabezpečenie komunikácie: WPA2/AES.
K pripojeniu potrebujete kompatibilné zariadenie vybavené adaptérom bezdrôtovej siete podporujúcim štandard 802.1x a WPA2-enterprise.
Referencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo