Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami

Pozostáva z komplexných informačných a poradenských služieb pre študentov so špecifickými potrebami. Týkajú sa výberu vhodného študijného programu vzhľadom na znevýhodnenie, skríningu a evidencie študentov. Akademická podpora počas štúdia je zameraná najmä na zabezpečovanie návrhov na primerané úpravy a zabezpečovanie podporných služieb pri štúdiu a individuálneho vyhodnocovania rozsahu podpory pre študentov so špecifickými potrebami, ako aj asistencie pri zabezpečovaní služieb tlmočníka pre nepočujúcich. Intervenčné a terapeutické služby sú zamerané na riešenie špecifických porúch učenia. Technická podpora je zameraná na zabezpečenie vhodného technického vybavenia, zabezpečenie študijnej literatúry v prístupnej forme, asistenciu pri zabezpečovaní služieb tlmočníka pre nepočujúcich, zabezpečenie asistenčných technológií podľa druhu zdravotného postihnutia a podobne.
Konzultácie a poradenstvo zabezpečuje PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD., poradkyňa pre študentov so špecifickými potrebami. Každý uchádzač o štúdium na UKF v Nitre so špecifickými potrebami, ako aj každý študent so špecifickými potrebami, si môže dohodnúť individuálnu konzultáciu.
V prípade vášho záujmu o poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými potrebami nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: PaedDr. Vladimíra Poláčková PhD.
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára.
 
Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátorka za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátorka za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:    
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
(koordinátor za Fakultu prírodných vied a informatiky UKF v Nitre)
kontakt:
PhDr. Daša Nováčiková, PhD.
(koordinátorka za Filozofickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
(koordinátorka za Pedagogickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátorka za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt:
Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Vladimíra Poláčková, PhD.
Študentské centrum UKF v Nitre
Dražovská cesta 2
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color