Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Nový vnútorný predpis – 12/2024 Doplnok č. 3 k Smernici č. 10/2022 Odpisovanie a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku 25. 03. 2024
Nový vnútorný predpis – 11/2024 Smernica o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF v Nitre a v zmluvných zariadeniach UKF v Nitre 25. 03. 2024
Nový vnútorný predpis – Štatút Etickej komisie 15. 03. 2024
Nový vnútorný predpis – 10/2024 Príkaz rektora UKF v Nitre k majetkovým priznaniam vedúcich zamestnancov 11. 03. 2024
Nový vnútorný predpis – 9/2024 Smernica o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním v Študentských domovoch UKF v Nitre 05. 03. 2024
Nový vnútorný predpis – Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku UKF 27. 02. 2024
Nový vnútorný predpis – 8/2024 Príkaz rektora UKF v Nitre Cenník ubytovacích služieb a ostatných poplatkov súvisiacich s ubytovaním v Účelovom zariadení UKF v Patinciach 22. 02. 2024
Nový vnútorný predpis – 7/2024 Príkaz rektora UKF v Nitre Cenník ubytovacích služieb a služieb súvisiacich s ubytovaním hostí v študentských domovoch 22. 02. 2024
Zasadnutie Akademického senátu UKF 26. februára 2024 19. 02. 2024
Nový vnútorný predpis – 6/2024 Doplnok č. 3 k Smernici č. 9/2008 o používaní variabilných symbolov pri platbách fyzických osôb na bankové účty UKF v Nitre 15. 02. 2024

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color