Emisia parkovacích kariet

Každý zamestnanec a študent má možnosť získať jednu parkovaciu kartu (PK). Táto karta slúži na parkovanie osobných automobilov na parkoviskách vyhradených pre UKF v Nitre. 
Zamestnanci
Na PK zamestnanca je možné uviesť 4 evidenčné čísla vozidla (EČV). Po vytvorení PK sú na nej uvedené tieto EČV. PK je potrebné umiestniť na viditeľné miesto v aute, aby bolo možné vykonať kontrolu mestskou políciou v Nitre. Okrem EČV je na karte vyznačená aj platnosť karty. Karty sú vydávané na 2 roky a po uplynutí platnosti sa zamestnancom karta obnoví automaticky. Vydanie karty je bezplatné.
Zadávanie a zmenu parkovacej karty je možné vykonať prostredníctvom portálu: https://profil.ukf.sk/md/.
Študenti
Na PK študenta je možné uviesť 1 evidenčné číslo vozidla (EČV). PK je potrebné umiestniť na viditeľné miesto v aute, aby bolo možné vykonať kontrolu mestskou políciou v Nitre. Okrem EČV je na karte vyznačená aj platnosť karty. Karty sú vydávané na 2 roky a po uplynutí platnosti sa študentom karta obnoví automaticky, ak sú v uvedenom období ešte študentmi univerzity. Po skončení štúdia je študent povinný PK odovzdať v Centre informačných a komunikačných technológií UKF (CIKT). Vydanie karty je spoplatnené.
Postup pre vydanie parkovacej karty je nasledovný:
 • Študent v centrálnej pokladni (hlavná budova UKF v Nitre) zaplatí poplatok. Pri platbe sa študent preukáže preukazom ISIC. 
  • Pokladničné hodiny sú:
   • Utorok  9:00 hod. - 11:00 hod.
   • Štvrtok 9:00 hod. - 11:00 hod.
 • Po zaplatení poplatku príde do univerzitného mailového konta študenta internetový odkaz, na ktorom bude aplikácia umožňujúca zadať údaje o EČV potrebné k vystaveniu karty. Študentský web, na ktorom si študenti zadávajú EČV je prístupný len v rámci UKF v Nitre.
 • Po vyplnení údajov sa v systéme objaví študent v zozname čakajúcich na vydanie karty.
 • Po výrobe karty v CIKT je študentovi zaslaný email (na univerzitné mailové konto študenta) o tom, že si môže kartu vyzdvihnúť v CIKT.
 • Študent je povinný sa pri prevzatí karty preukázať dokladom, že je vlastníkom vozidla, prípadne sú vlastníkmi vozidla jeho rodičia (doklad predloží k nahliadnutiu). Prevzatie preukazu potvrdí svojím podpisom.
   

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color