L3-banner-univerzita

Emisia parkovacích kariet

Každý zamestnanec a študent má možnosť získať jednu parkovaciu kartu (PK). Táto karta slúži na parkovanie osobných automobilov na parkoviskách vyhradených pre UKF v Nitre. 
Zamestnanci
Na PK zamestnanca je možné uviesť 4 evidenčné čísla vozidla (EČV). Po vytvorení PK sú na nej uvedené tieto EČV. PK je potrebné umiestniť na viditeľné miesto v aute, aby bolo možné vykonať kontrolu mestskou políciou v Nitre. Okrem EČV je na karte vyznačená aj platnosť karty. Karty sú vydávané na 2 roky a po uplynutí platnosti sa zamestnancom karta obnoví automaticky. Vydanie karty je bezplatné.
Zadávanie a zmenu parkovacej karty je možné vykonať prostredníctvom portálu: https://profil.ukf.sk/md/.
Študenti
Na PK študenta je možné uviesť 1 evidenčné číslo vozidla (EČV). PK je potrebné umiestniť na viditeľné miesto v aute, aby bolo možné vykonať kontrolu mestskou políciou v Nitre. Okrem EČV je na karte vyznačená aj platnosť karty. Karty sú vydávané na 2 roky a po uplynutí platnosti sa študentom karta obnoví automaticky, ak sú v uvedenom období ešte študentmi univerzity. Po skončení štúdia je študent povinný PK odovzdať v Centre informačných a komunikačných technológií UKF (CIKT). Vydanie karty je spoplatnené.
Postup pre vydanie parkovacej karty je nasledovný:
  • Študent v ľubovoľnej pokladni zaplatí poplatok.
  • Po zaplatení poplatku príde do univerzitného mailového konta študenta internetový odkaz, na ktorom bude aplikácia umožňujúca zadať údaje o EČV potrebné k vystaveniu karty. Študentský web, na ktorom si študenti zadávajú EČV je prístupný len v rámci UKF v Nitre.
  • Po vyplnení údajov sa v systéme objaví študent v zozname čakajúcich na vydanie karty.
  • Po výrobe karty v CIKT je študentovi zaslaný email (na univerzitné mailové konto študenta) o tom, že si môže kartu vyzdvihnúť v CIKT.
  • Študent je povinný sa pri prevzatí karty preukázať dokladom, že je vlastníkom vozidla, prípadne sú vlastníkmi vozidla jeho rodičia (doklad predloží k nahliadnutiu). Prevzatie preukazu potvrdí svojím podpisom.
     

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo