L3 banner studium new

Aktuálna ponuka štúdia

Otvorili sme druhé kolo prihlasovania sa na štúdium. Prihlášku si môžete podať do 10. augusta 2022.
Všetky študijné programy, ktoré UKF ponúka záujemcom o štúdium, sú akreditované, t. j. úspešne prešli akreditačným konaním, v ktorom sa posudzuje splnenie personálnych a materiálnych podmienok, nevyhnutných na realizáciu štúdia, kvalita výskumu a publikačných výstupov na univerzite v predmetnej oblasti vedy.
Aktuálna ponuka jednotlivých fakúlt:
Informácie o študijných programoch na akademický rok 2022/2023 nájdete aj v našej brožúre.
Kontakt
Študijné oddelenia
Mgr. Diana Kanásová, PhD., R – Kancelária prorektorov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove