L3 banner studium new

Aktuálna ponuka štúdia

Všetky študijné programy, ktoré UKF ponúka záujemcom o štúdium, sú akreditované, t. j. úspešne prešli akreditačným konaním, v ktorom sa posudzuje splnenie personálnych a materiálnych podmienok nevyhnutných na realizáciu štúdia, kvalita výskumu a publikačných výstupov na univerzite v predmetnej oblasti vedy.
Uzávierka pre prijímanie prihlášok v prvom kole je pre bakalárske štúdium 31. marca a pre magisterské štúdium 30. apríla 2021.
Aktuálna ponuka jednotlivých fakúlt:
Kontakt
Študijné oddelenia
Mgr. Diana Kanásová, PhD., R – Kancelária prorektorov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo