L3 banner studium new

Aktuálna ponuka štúdia

Všetky študijné programy, ktoré UKF ponúka záujemcom o štúdium, sú akreditované, t. j. úspešne prešli akreditačným konaním, v ktorom sa posudzuje splnenie personálnych a materiálnych podmienok, nevyhnutných na realizáciu štúdia, kvalita výskumu a publikačných výstupov na univerzite v predmetnej oblasti vedy.
Aktuálna ponuka jednotlivých fakúlt:
Vyhľadávať môžete aj podľa odboru. Informácie o študijných programoch na akademický rok 2024/2025 nájdete taktiež v našej brožúre.
Kontakt
Študijné oddelenia
Mgr. Mária Ivančíková, R – Oddelenie vzdelávania

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color