L3-banner-univerzita

DAAD

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Nemecká akademická výmenná služba) je najväčšou organizáciou na svete, ktorá financuje medzinárodnú výmenu študentov a výskumných pracovníkov.  Od svojho založenia v roku 1925 DAAD udelila štipendium viac ako 1,9 miliónu účastníkov z Nemecka i zo zahraničia. Jej činnosť sa zameriava aj na iné oblasti, než len udeľovanie grantov a štipendií na mobilitu. DAAD podporuje internacionalizáciu nemeckých univerzít, podporuje rozvoj germánskych štúdií a štúdium nemeckého jazyka v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám pri budovaní fungujúcich univerzít a poskytuje poradenstvo orgánom a jednotlivcom, ktorí sú zapojení do rozhodovania v oblasti kultúry, vzdelávania a rozvoja politík. Financovanie DAAD sa poskytuje na celý rad aktivít od ročných zahraničných pobytov pre bakalárov, magistrov a doktorandov, pobytov pre stážistov a hosťujúcich lektorov až po monitorovacie návštevy a pomoc pri zakladaní nových univerzít. Viac informácií sa nachádza v letáku DAAD, resp. priamo na webovom sídle DAAD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo