DAAD

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Nemecká akademická výmenná služba) je najväčšou organizáciou na svete, ktorá financuje medzinárodnú výmenu študentov a výskumných pracovníkov.  Od svojho založenia v roku 1925 DAAD udelila štipendium viac ako 1,9 miliónu účastníkov z Nemecka i zo zahraničia. Jej činnosť sa zameriava aj na iné oblasti, než len udeľovanie grantov a štipendií na mobilitu. DAAD podporuje internacionalizáciu nemeckých univerzít, podporuje rozvoj germánskych štúdií a štúdium nemeckého jazyka v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám pri budovaní fungujúcich univerzít a poskytuje poradenstvo orgánom a jednotlivcom, ktorí sú zapojení do rozhodovania v oblasti kultúry, vzdelávania a rozvoja politík. Financovanie DAAD sa poskytuje na celý rad aktivít od ročných zahraničných pobytov pre bakalárov, magistrov a doktorandov, pobytov pre stážistov a hosťujúcich lektorov až po monitorovacie návštevy a pomoc pri zakladaní nových univerzít. Viac informácií sa nachádza v letáku DAAD, resp. priamo na webovom sídle DAAD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color