L3-banner-univerzita

Bezpečnostný certifikát

Bezpečnostný certifikát je elektronický dokument, ktorý overuje totožnosť komunikujúcich strán pri komunikácii s informačnými systémami a pri prístupe do bezdrôtovej siete univerzity. Zároveň zabezpečuje šifrovanie vymieňaných údajov a chráni používateľa pred odcudzením a zneužitím jeho hesla.
Certifikát vydáva certifikačná autorita univerzity a z dôvodu sledovania jeho pravosti a nemennosti, ako i kvôli pohodlnosti používateľa (potreba odsúhlasovať dialógové okná upozorňujúce na zabezpečené pripojenie) ho odporúčame nainštalovať do komunikujúceho počítača.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo