Bezpečnostný certifikát

Bezpečnostný certifikát je elektronický dokument, ktorý overuje totožnosť komunikujúcich strán pri komunikácii s informačnými systémami a pri prístupe do bezdrôtovej siete univerzity. Zároveň zabezpečuje šifrovanie vymieňaných údajov a chráni používateľa pred odcudzením a zneužitím jeho hesla.
Certifikát vydáva certifikačná autorita univerzity a z dôvodu sledovania jeho pravosti a nemennosti, ako i kvôli pohodlnosti používateľa (potreba odsúhlasovať dialógové okná upozorňujúce na zabezpečené pripojenie) ho odporúčame nainštalovať do komunikujúceho počítača.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color