Bezpečnostný certifikát

Bezpečnostný certifikát je elektronický dokument, ktorý overuje totožnosť komunikujúcich strán pri komunikácii s informačnými systémami a pri prístupe do bezdrôtovej siete univerzity. Zároveň zabezpečuje šifrovanie vymieňaných údajov a chráni používateľa pred odcudzením a zneužitím jeho hesla.
Certifikát vydáva certifikačná autorita univerzity a z dôvodu sledovania jeho pravosti a nemennosti, ako i kvôli pohodlnosti používateľa (potreba odsúhlasovať dialógové okná upozorňujúce na zabezpečené pripojenie) ho odporúčame nainštalovať do komunikujúceho počítača.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo