L3-banner-univerzita

Miesto prvého kontaktu pre cudzincov

Zriadilo ho mesto Nitra a má pomôcť najmä cudzincom, ktorí študujú alebo pracujú v Nitre, v otázkach týkajúcich sa pobytu. Slúži aj občanom nášho mesta.

Celoslovenská spevácka súťaž

Ružinovská lýra aj tento rok hľadá tých najlepších skladateľov a textárov zo Slovenska. Víťazná pieseň získa publicitu a mediálnu podporu v Rádiu Regina.

Príď na konkurz do Divadla VYDI

Chceš sa stať súčasťou Študentského divadla VYDI, ktoré pôsobí na UKF? Na konkurze ťa netrpezlivo očakávajú už 22. októbra 2019.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo