L3-banner-univerzita

Nové výzvy programu Horizont Európa

V klastri Zdravie boli otvorené dve nové výzvy – riešenie ochorení a partnerstvá v zdraví. Ak vás zaujali, uzávierka prihlasovania pri oboch je 21. apríla 2022.

Workshop Získaj info o dezinfo

Na workshop o aktuálnej téme pozýva študentov vysokých škôl Inštitút pre centrálnu Európu, o. z. Potrebná je registrácia vopred.

Otestuj sa, ako zvládaš pandémiu

Študentská rada vysokých škôl a ministerstvo zdravotníctva vytvorili test, ktorého vyplnením pomôžeš kampani zameranej na duševné zdravie študentov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo