L3-banner-univerzita

Výskum a inovácie v roku 2030

Panelovú diskusiu vybraných expertov a zástupcov Ministerstva financií SR môžete sledovať na Facebooku Noci výskumníkov už 20. októbra.

Verejná výzva APVV – VV 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila novú verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov. Prihlásiť sa môžete do 23. novembra.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo