L3-banner-univerzita

Ponuka stáže v Bruseli pre študentov

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli ponúka možnosť absolvovať stáž v ak. roku 2019/2020. Životopis a motivačný list posielajte do 1. mája.

Pozvánka na podujatie Tour de ERA

Organizuje ho Centrum vedecko-technických informácií SR v piatich mestách. Môžete získať praktické rady pre tvorbu projektových návrhov.

Erasmus+ mobility v AR 2019/2020

Prihlasovanie na Erasmus+ mobility pre študentov a zamestnancov UKF na akademický rok 2019/2020 je otvorené. Prihlásiť sa môžete do 15. apríla 2019.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo