L3-banner-univerzita

Využitie preukazu v podmienkach UKF

Preukaz študenta vo forme bezkontaktnej čipovej karty má v podmienkach UKF nasledovné možnosti využitia:
  • prístup do Akademického informačného systému UKF,
  • prístup do vyhradených priestorov, do špecializovaných učební a laboratórií, prístup do študentských domovov, využitie parkovacieho systému,
  • prístup k stravovacím službám,
  • automatizácia služieb Univerzitnej knižnice UKF a ďalších univerzitných (napr. UK Bratislava, TU Košice, ŽU Žilina a pod.) i neuniverzitných (napr. Univerzitná knižnica Bratislava, Štátna vedecká knižnica B. Bystrica) knižníc.
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo