Využitie preukazu v podmienkach UKF

Preukaz študenta vo forme bezkontaktnej čipovej karty má v podmienkach UKF nasledovné možnosti využitia:
  • prístup do Akademického informačného systému UKF,
  • prístup do vyhradených priestorov, do špecializovaných učební a laboratórií, prístup do študentských domovov, využitie parkovacieho systému,
  • prístup k stravovacím službám,
  • automatizácia služieb Univerzitnej knižnice UKF a ďalších univerzitných (napr. UK Bratislava, TU Košice, ŽU Žilina a pod.) i neuniverzitných (napr. Univerzitná knižnica Bratislava, Štátna vedecká knižnica B. Bystrica) knižníc.
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color