L3-banner-univerzita

EURAXESS – Mobilita výskumných pracovníkov

 banner euraxess
EURAXESS – Researchers in Motion
EURAXESS – Researchers in Motion je iniciatíva Európskej komisie a krajín zapojených do rámcových programov pre výskum EÚ, cieľom ktorej je podporovať výskumníkov, ktorí majú záujem o rozvoj svojej kariéry a svoj osobný rast prostredníctvom mobility do iných krajín. EURAXESS prináša okrem informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostiach aj mnoho praktických informácií k pobytu výskumníka v danej krajine v zahraničí. Projekt pozostáva zo štyroch pilierov:
  • EURAXESS Jobs – bezplatná databáza pracovných pozícií, grantov a štipendií pre domácich výskumníkov, ale i nástroj na získavanie zahraničných výskumníkov,
  • EURAXESS Services – sieť kontaktných a servisných centier EURAXESS, ktoré poskytujú informácie a pomáhajú domácim a zahraničným výskumníkom pri mobilite (u nás pracovisko SAIA, n. o. na UKF v Nitre),
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov,
  • EURAXESS Links – nástroj na prepojenie európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich mimo Európu.
Čo ponúka EURAXESS?
Prostredníctvom portálu EURAXESS Jobs http://ec.europa.eu/euraxess môže vysoká škola alebo výskumná organizácia získať pre seba špičkových výskumných pracovníkov bezplatným zverejnením ponúkaného výskumného miesta na svojej inštitúcii a vyhľadávať výskumníkov na základe nimi zverejnených životopisov. Rovnako výskumní pracovníci, učitelia, doktorandi si cez portál môžu ľahko vyhľadávať inštitúciu na základe zverejnených ponúk výskumných miest i sami zverejniť svoje životopisy a dať ich tak do pozornosti inštitúciám.
Viac informácií o programe EURAXESS nájdete na slovenskom portáli EURAXESS www.euraxess.sk, ktorý spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo