EURAXESS – Mobilita výskumných pracovníkov

 banner euraxess
EURAXESS – Researchers in Motion
EURAXESS – Researchers in Motion je iniciatíva Európskej komisie a krajín zapojených do rámcových programov pre výskum EÚ, cieľom ktorej je podporovať výskumníkov, ktorí majú záujem o rozvoj svojej kariéry a svoj osobný rast prostredníctvom mobility do iných krajín. EURAXESS prináša okrem informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostiach aj mnoho praktických informácií k pobytu výskumníka v danej krajine v zahraničí. Projekt pozostáva zo štyroch pilierov:
  • EURAXESS Jobs – bezplatná databáza pracovných pozícií, grantov a štipendií pre domácich výskumníkov, ale i nástroj na získavanie zahraničných výskumníkov,
  • EURAXESS Services – sieť kontaktných a servisných centier EURAXESS, ktoré poskytujú informácie a pomáhajú domácim a zahraničným výskumníkom pri mobilite (u nás pracovisko SAIA, n. o. na UKF v Nitre),
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov,
  • EURAXESS Links – nástroj na prepojenie európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich mimo Európu.
Čo ponúka EURAXESS?
Prostredníctvom portálu EURAXESS Jobs http://ec.europa.eu/euraxess môže vysoká škola alebo výskumná organizácia získať pre seba špičkových výskumných pracovníkov bezplatným zverejnením ponúkaného výskumného miesta na svojej inštitúcii a vyhľadávať výskumníkov na základe nimi zverejnených životopisov. Rovnako výskumní pracovníci, učitelia, doktorandi si cez portál môžu ľahko vyhľadávať inštitúciu na základe zverejnených ponúk výskumných miest i sami zverejniť svoje životopisy a dať ich tak do pozornosti inštitúciám.
Viac informácií o programe EURAXESS nájdete na slovenskom portáli EURAXESS www.euraxess.sk, ktorý spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color