Poradenstvo v oblasti štipendií a študentských pôžičiek

Služby sú zabezpečované prostredníctvom individuálneho poradenstva a konzultácií. Sú zamerané na pomoc v oblasti financovania štúdia (rôzne typy študentských štipendií, pôžičiek a úverov) a finančného krytia študijných pobytov s cieľom pomôcť študentom riešiť ich sociálnu a finančnú situáciu. Obsahovo sa zameriavajú na zistenie sociálneho statusu študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb na účely právneho nároku na sociálne štipendium, podanie informácií o postupe v správnom konaní po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, poskytnutie základných informácií o možnosti a podmienkach získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania, usmernenie k postupu podávania predmetnej žiadosti, poradenstvo v oblasti mimoriadnych štipendií, konzultácie vo veci nároku na štipendiá vlády pre zahraničných Slovákov.
Individuálne konzultácie sú poskytované osobne a paralelne aj e-mailom a telefonicky na Oddelení štipendií, hlavná budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, prízemie, miestnosť č. TAHB31, Nitra, v nasledovných termínoch:
Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 9.00 – 12.00
Streda 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Štvrtok 13.00 – 15.00
Počas núdzového stavu pandémie COVID-19 je poradenstvo poskytované prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Konzultácie zabezpečujú poradkyne v oblasti štipendií a študentských pôžičiek.
V prípade vášho záujmu o poradenstvo v oblasti štipendií a študentských pôžičiek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: Ing. Dana Buchová
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color