L3-banner-univerzita

Preukaz študenta

Preukaz študenta UKF je doklad, ktorým univerzita potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov a vnútorných predpisov UKF. Preukaz vydáva UKF študentovi pri zápise na štúdium. UKF vydáva preukazy študenta vo forme medzinárodného preukazu študenta (International Student Identity Card – ISIC), ktorý je celosvetovo uznávaným dokladom študenta denného štúdia pod záštitou UNESCO. Preukaz študenta je vyhotovený ako čipová elektronická karta a slúži na prístup do objektov univerzity, na stravovanie, ako preukaz v univerzitnej knižnici, ako aj pri ďalších elektronických systémoch využívaných na UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo