Preukaz študenta

letiaca znamka isic 09 2023
Preukaz študenta UKF je doklad, ktorým univerzita potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov a vnútorných predpisov UKF. Preukaz vydáva UKF študentovi pri zápise na štúdium. UKF vydáva preukazy študenta vo forme medzinárodného preukazu študenta (International Student Identity Card – ISIC), ktorý je celosvetovo uznávaným dokladom študenta denného štúdia pod záštitou UNESCO. Preukaz študenta je vyhotovený ako čipová elektronická karta a slúži na prístup do objektov univerzity, na stravovanie, ako preukaz v univerzitnej knižnici, ako aj pri ďalších elektronických systémoch využívaných na UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color