L3-banner-univerzita

Vydanie a aktivácia preukazu študenta

Preukaz študenta vydáva Centrum informačných a komunikačných technológií (CIKT). Študent 1. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia obdrží preukaz pri zápise na štúdium. Preukaz je potrebné aktivovať prostredníctvom univerzitného terminálu (nachádza sa v hlavnej budove UKF). Terminál aktivuje údaje v čipe preukazu, pričom sa pri aktivácii aktualizuje platnosť preukazu – začiatok platnosti je daný zápisom na štúdium, koniec platnosti je 30. septembra príslušného akademického roka.
Emisiu preukazov zamestnancov a študentov zabezpečuje Ľudmila Ivanová v Centre informačných a komunikačných technológií (Dražovská 4) v nasledovných termínoch:
Pondelok.....13.30 – 15.00 h
Streda.........10.00 – 11.30 h
Piatok.........10.00 – 11.30 h
V prípade straty a potreby znovuvydania preukazu si vytlačte z AiS2 Žiadosť o vystavenie duplikátu, opätovné vydanie preukazu. Ako a kde žiadosť nájdete si prečítajte v návode.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo