Vydanie a aktivácia preukazu študenta

Preukaz študenta vydáva Centrum informačných a komunikačných technológií (CIKT). Študent 1. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia obdrží preukaz pri zápise na štúdium. Preukaz je potrebné aktivovať prostredníctvom univerzitného terminálu (nachádza sa v hlavnej budove UKF). Terminál aktivuje údaje v čipe preukazu, pričom sa pri aktivácii aktualizuje platnosť preukazu – začiatok platnosti je daný zápisom na štúdium, koniec platnosti je 30. septembra príslušného akademického roka.
Emisiu preukazov zamestnancov a študentov zabezpečuje Ľudmila Ivanová v Centre informačných a komunikačných technológií (Dražovská 4) v nasledovných termínoch:
Pondelok.....13.30 – 15.00 h
Streda.........10.00 – 11.30 h
Piatok.........10.00 – 11.30 h
V prípade straty a potreby znovuvydania preukazu si vytlačte z AiS2 Žiadosť o vystavenie duplikátu, opätovné vydanie preukazu. Ako a kde žiadosť nájdete si prečítajte v návode.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color