Elektronická pošta

E-mailové kontá pre študentov a zamestnancov sa vytvárajú automaticky vytvorením študenského alebo zamestnaneckého účtu na prístup do informačných systémov univerzity.
E-mailová adresa má tvar:
Prístup k e-mailovým kontám je možný z ľubovoľného miesta internetu, prostredníctvom webového rozhrania:
Návody:
Pravidlá používania e-mailového konta:
  • Diskový priestor poskytovaný pre e-mailové kontá predstavuje 450 MB, pričom používateľ je povinný dbať na jeho efektívne využívanie (napr. prostredníctvom protokolu POP3 premiestňovať správy zo servera do lokálneho počítača, pravidelne mazať objemné a nepotrebné správy a pod.).
  • V prípade prekročenia diskového limitu bude používateľ najprv na tento fakt upozornený automatom a v prípade neriešenia problému mu bude (opäť automatom) schránka zablokovaná. Zablokovaná schránka neprijíma novú poštu.
  • Zablokovanie a prípadné ďalšie problémy s e-mailovou schránkou rieši zamestnanec Centra IKT poverený správou poštového servera.
  • Na prenos správ (príjem, odosielanie) je stanovená maximálna hranica 15 MB na jednu správu. V prípade prekročenia tohto limitu nie je možné správu odoslať na inú e-mailovú adresu a takisto nie je možné z inej e-mailovej adresy väčšiu správu obdržať.
  • Zrušenie e-mailovej schránky prebehne automaticky do 3 mesiacov po ukončení pracovného pomeru zamestnanca alebo štúdia študenta.
  • Neštandardné e-mailové schránky podliehajú schváleniu riaditeľa Centra informačných a komunikačných technológií a budú vytvárané len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na základe žiadosti o neštandardný e-mailový účet.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color