Dochádzkový systém (WATT) na osobných počítačoch

Prístup do dochádzkového systému (WATT) je funkčný aj z domácich počítačov. Aby sa zamestnanec UKF mohol prihlásiť do dochádzkového systému a upravovať, resp. odsúhlasovať dochádzku jednotlivých zamestnancov, musí mať splnených niekoľko krokov, akými sú použitie správneho prehliadača, inštalácia doplnkového softvéru a jeho samotné spustenie. V rámci univerzitnej počítačovej siete sú tieto podmienky nastavené, no v domácom prostredí je potrebné niektoré z nich nastaviť. 
Pre získanie bezproblémového prístupu do dochádzkového systému prinášame podrobný návod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color