L3-banner-univerzita

Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre

Budova FPV a Rektorátu – Tr. A. Hlinku 1
     Blok A:
         Prízemie:
             Katedra fyziky
             Aula Magna
         1. poschodie:
             Dekanát FPV
         3. poschodie:
             Sieň Konštantína Filozofa
     Blok B:
         Prízemie:
             Prednášková miestnosť P2
             Prednášková miestnosť P3
             Bufet
         1. poschodie:
             Katedra informatiky FPV
         2. poschodie:
             Miestnosť B114
         3. poschodie:
             Miestnosť B212
     Blok C:
         Prízemie:
             Prednášková miestnosť P9
         1. poschodie:
             Katedra matematiky FPV
         3. poschodie:
             Miestnosť C305
Budova Filozofickej fakulty – Štefánikova 67
     Suterén:
         Bufet
     Prízemie:
         Hlavná chodba – vrátnica
         Hlavná chodba
         Dekanát FF
     1. poschodie:
         Hlavná chodba
         Hlavná chodba – schodisko
     2. poschodie:
         Hlavná chodba
Budova Filozofickej fakulty – Hodžova 1
     Prízemie:
         Hlavná chodba – schodisko
         Hlavná chodba
     1. poschodie:
         Hlavná chodba
     2. poschodie:
         Hlavná chodba
     3. poschodie:
         Akropola
Budova Pedagogickej fakulty – Dražovská cesta 4
     Prízemie:
         Vstupný vestibul
         Prednášková miestnosť D1
         Prednášková miestnosť D3
     1. poschodie:
         Miestnosť 105
         Miestnosť 107
     2. poschodie:
         Miestnosť 221
     3. poschodie:
         Miestnosť 306
         Miestnosť 308
     4. poschodie:
         Miestnosť 409
         Miestnosť 421
     5. poschodie:
         Miestnosť 515
Budova Univerzitnej knižnice – Dražovská cesta 4
     1. poschodie:
         Študovňa univerzitnej knižnice
Budova Univerzitnej knižnice/Centra informačných a komunikačných technológií – Dražovská cesta 4
     Prízemie:
         Vstupný vestibul CIKT
Budova Pedagogickej fakulty – Katedry techniky a informačných technológií – Dražovská cesta 4
     1. poschodie:
         Miestnosť 112
Budova Študentského domova UKF Zobor – Dražovská cesta 2
     Budova má kompletné pokrytie všetkých priestorov.
Budova Študentského domova UKF Nitra – Ul. B. Slančíkovej 1
     Prízemie/1. poschodie:
         Vstupný vestibul
     1. poschodie:
         Miestnosť B108
         Miestnosť B126
Budova Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva – Kraskova 1
     Prízemie:
         Jedáleň
         Miestnosť 00120
         Počítačová učebňa
     1. poschodie:
         Miestnosť 01160
         Chodba 1. poschodie
     2. poschodie:
         Chodba 2. poschodie
     3. poschodie:
         Miestnosť 003170
         Chodba 3. poschodie
     4. poschodie:
         Chodba 4. poschodie
     5. poschodie:
         Miestnosť 005080
         Chodba 5. poschodie
     6. poschodie:
         Chodba 6. poschodie
     7. poschodie:
         Miestnosť 007190
         Chodba 7. poschodie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo