Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre

Budova FPV a Rektorátu – Tr. A. Hlinku 1
     Blok A:
         Prízemie:
             Katedra fyziky
             Aula Magna
         1. poschodie:
             Dekanát FPV
         3. poschodie:
             Sieň Konštantína Filozofa
     Blok B:
         Prízemie:
             Prednášková miestnosť P2
             Prednášková miestnosť P3
             Bufet
         1. poschodie:
             Katedra informatiky FPV
         2. poschodie:
             Miestnosť B114
         3. poschodie:
             Miestnosť B212
     Blok C:
         Prízemie:
             Prednášková miestnosť P9
         1. poschodie:
             Katedra matematiky FPV
         3. poschodie:
             Miestnosť C305
Budova Filozofickej fakulty – Štefánikova 67
     Suterén:
         Bufet
     Prízemie:
         Hlavná chodba – vrátnica
         Hlavná chodba
         Dekanát FF
     1. poschodie:
         Hlavná chodba
         Hlavná chodba – schodisko
     2. poschodie:
         Hlavná chodba
Budova Filozofickej fakulty – Hodžova 1
     Prízemie:
         Hlavná chodba – schodisko
         Hlavná chodba
     1. poschodie:
         Hlavná chodba
     2. poschodie:
         Hlavná chodba
     3. poschodie:
         Akropola
Budova Pedagogickej fakulty – Dražovská cesta 4
     Prízemie:
         Vstupný vestibul
         Prednášková miestnosť D1
         Prednášková miestnosť D3
     1. poschodie:
         Miestnosť 105
         Miestnosť 107
     2. poschodie:
         Miestnosť 221
     3. poschodie:
         Miestnosť 306
         Miestnosť 308
     4. poschodie:
         Miestnosť 409
         Miestnosť 421
     5. poschodie:
         Miestnosť 515
Budova Univerzitnej knižnice – Dražovská cesta 4
     1. poschodie:
         Študovňa univerzitnej knižnice
Budova Univerzitnej knižnice/Centra informačných a komunikačných technológií – Dražovská cesta 4
     Prízemie:
         Vstupný vestibul CIKT
Budova Pedagogickej fakulty – Katedry techniky a informačných technológií – Dražovská cesta 4
     1. poschodie:
         Miestnosť 112
Budova Študentského domova UKF Zobor – Dražovská cesta 2
     Budova má kompletné pokrytie všetkých priestorov.
Budova Študentského domova UKF Nitra – Ul. B. Slančíkovej 1
     Prízemie/1. poschodie:
         Vstupný vestibul
     1. poschodie:
         Miestnosť B108
         Miestnosť B126
Budova Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva – Kraskova 1
     Prízemie:
         Jedáleň
         Miestnosť 00120
         Počítačová učebňa
     1. poschodie:
         Miestnosť 01160
         Chodba 1. poschodie
     2. poschodie:
         Chodba 2. poschodie
     3. poschodie:
         Miestnosť 003170
         Chodba 3. poschodie
     4. poschodie:
         Chodba 4. poschodie
     5. poschodie:
         Miestnosť 005080
         Chodba 5. poschodie
     6. poschodie:
         Chodba 6. poschodie
     7. poschodie:
         Miestnosť 007190
         Chodba 7. poschodie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove