L3-banner-univerzita

Vymenovanie dekana Pedagogickej fakulty a dekana Fakulty prírodných vied

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., na základe výsledkov volieb Akademického senátu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (PF) a Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (FPV), vymenoval dňa 29. mája 2018 do funkcie dekana PF doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., s účinnosťou 1. júna 2018, a dňa 11. júna 2018 do funkcie dekana FPV prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., s účinnosťou od 3. júla 2018.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo