Vymenovanie dekana Pedagogickej fakulty a dekana Fakulty prírodných vied

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., na základe výsledkov volieb Akademického senátu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (PF) a Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (FPV), vymenoval dňa 29. mája 2018 do funkcie dekana PF doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., s účinnosťou 1. júna 2018, a dňa 11. júna 2018 do funkcie dekana FPV prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., s účinnosťou od 3. júla 2018.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color