UKF má šesť nových profesorov

V stredu 19. septembra 2018 vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 55 profesorov vysokých škôl. Ako sa vyjadril vo svojom príhovore, očakáva, že ich hlas bude počuť: "Ja som presvedčený, že ste to práve vy, ktorých hlas potrebujeme počuť pri tých všetkých diskusiách v spoločnosti. Potrebujeme ho počuť, aby sme našu krajinu pohli ďalej." Prezident zároveň zdôraznil, že titul profesor nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako s ním budú narábať.
Medzi vymenovanými profesormi sú nasledovní zamestnanci našej univerzity:
 • doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
  pracovník Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied v odbore ochrana a využívanie krajiny,
 • doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
  pracovník Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty v odbore história,
 • doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
  pracovník Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia,
 • doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
  pracovník Katedry translatológie Filozofickej fakulty v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo,
 • doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
  pracovníčka Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty v odbore odborová didaktika,
 • doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
  pracovníčka Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty v odbore pedagogika.
Všetkým vymenovaným profesorom srdečne blahoželáme.
 
Text: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Fotografia v perexe: www.prezident.sk

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color