L3-banner-univerzita

UKF má šesť nových profesorov

V stredu 19. septembra 2018 vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 55 profesorov vysokých škôl. Ako sa vyjadril vo svojom príhovore, očakáva, že ich hlas bude počuť: "Ja som presvedčený, že ste to práve vy, ktorých hlas potrebujeme počuť pri tých všetkých diskusiách v spoločnosti. Potrebujeme ho počuť, aby sme našu krajinu pohli ďalej." Prezident zároveň zdôraznil, že titul profesor nie je len ocenením ich práce, ale aj nesmierne veľkým záväzkom, ako s ním budú narábať.
Medzi vymenovanými profesormi sú nasledovní zamestnanci našej univerzity:
 • doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
  pracovník Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied v odbore ochrana a využívanie krajiny,
 • doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
  pracovník Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty v odbore história,
 • doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
  pracovník Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia,
 • doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.
  pracovník Katedry translatológie Filozofickej fakulty v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo,
 • doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
  pracovníčka Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty v odbore odborová didaktika,
 • doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
  pracovníčka Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty v odbore pedagogika.
Všetkým vymenovaným profesorom srdečne blahoželáme.
 
Text: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Fotografia v perexe: www.prezident.sk

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo