L3-banner-univerzita

Predstavitelia univerzity v Skopje navštívili UKF

V rámci osláv 60. výročia vzdelávania na našej alma mater rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., navštívil rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Skopje prof. Nikola Jankulovski, PhD. V rámci pracovného stretnutia rektori oboch univerzít diskutovali o rôznych formách súčasnej a budúcej medzinárodnej spolupráce vo forme výmenných pobytov pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+ a ďalších možných oblastiach akademickej spolupráce. Počas priateľského stretnutia rektor UKF odovzdal rektorovi Jankulovskému pamätnú medailu UKF a novú knižnú publikáciu s názvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a jej metamorfózy (Od Pedagogického inštitútu až po súčasnú UKF). Rektor prof. Jankulovski odovzdal rektorovi UKF vzácny umelecký artefakt – významný symbol macedónskej histórie a kultúry.
Skopje
Rektora prof. Jankulovského na oslavách 60. výročia našej univerzity sprevádzali kolegovia z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Skopje – dekan Fakulty veterinárnej medicíny prof. Lazo Pendovski, D.V.M., PhD., dekanka Lekárskej fakulty prof. Sonja Topuzovska, PhD., a riaditeľka Inštitútu Macedónskej literatúry prof. Maja Jakimovska-Tosic, PhD. Rektor UKF pozval delegáciu zo Skopje a prof. Abrahima Khana, Dr. h. c., na priateľskú pracovnú večeru. Zahraniční hostia taktiež prijali pozvanie a zúčastnili sa na slávnostnej bohoslužbe Veni Sancte, na slávnostnom zasadnutí Akademickej obce a na slávnostnom koncerte v Župnom dome, ktorý zorganizovala Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF.
Na záver pracovnej návštevy rektor prof. Jankulovski vyjadril veľkú pochvalu a spokojnosť s výbornou organizáciou osláv univerzity a vyjadril úprimné poďakovanie rektorovi UKF za štedrú pohostinnosť, ktorú naša univerzita delegácii zo Skopje poskytla.
Text a foto: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo