L3-banner-univerzita

Oznam pre zamestnancov a študentov UKF

Oznamujeme Vám, že vnútorné predpisy UKF, vydané v roku 2019, ktoré boli doteraz uverejnené len v Portáli UKF, sú prístupné na webovom sídle UKF v časti Intranet (sekcia Moja UKF). Na tomto mieste budú postupne uverejňované všetky vnútorné predpisy, výročné správy predkladané do Vedeckej rady UKF, rozpočet univerzity a ďalšie materiály pre Akademickú obec UKF, čím budú odteraz sprístupnené aj pre študentov.
Predpisy sú prístupné po prihlásení prostredníctvom mena a hesla, ktoré máte pridelené z centrálnej autorizácie.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo