L3-banner-univerzita

Pozvánka na pracovné stretnutie s predstaviteľmi Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Rada Základnej organizácie Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UKF pozýva členov ZO OZ PŠaV pri UKF a zamestnancov UKF na pracovné stretnutie s predstaviteľmi OZ PŠaV na Slovensku, ktoré sa uskutoční 10. júna 2019 od 13.30 h v miestnosti P6 v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo