L3-banner-univerzita

Novinka v Študentských domovoch UKF: Expresné ubytovanie

Študentské domovy UKF v akademickom roku 2020/2021 zavádzajú novinku s názvom expresné ubytovanie, ktorá bude alternatívou štandardného nástupu na ubytovanie v Ubytovacom centre UKF.
Novinka je určená len pre študentov vyšších ročníkov, teda študentov, ktorí v akademickom roku 2019/2020 študovali na UKF a podávali si žiadosť o ubytovanie v mesiaci máj 2020. Expresné ubytovanie nemôžu využiť novoprijatí študenti UKF.
Služba expresné ubytovanie je vhodná pre študentov, ktorí chcú nastúpiť na ubytovanie vo večerných či nočných hodinách, počas víkendov, alebo sa chcú vyhnúť čakaniu v rade pred ubytovacím centrom.
Novinka umožní realizáciu nástupu na ubytovanie v zrýchlenom konaní – 24 hodín denne, 7 dní v týždni na vrátnici študentského domova, v ktorom bude študent ubytovaný.
Služba expresné ubytovanie je považovaná za neštandardný ubytovací postup, z toho dôvodu je spoplatnená sumou 10 €. Poplatok sa platí pri nástupe na ubytovanie na vrátnici príslušného domova.
Podmienky využitia služby:
1. Doručenie podpísanej ubytovacej zmluvy do Ubytovacieho centra UKF v stanovenom termíne, najneskôr však do 15. augusta 2020.
2. Úhrada ubytovacej kaucie v stanovenom termíne.
3. Úhrada ubytovacieho poplatku za mesiac september 2020 najneskôr do 21. augusta 2020.
4. Zaslanie žiadosti o expresné ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára do 21. augusta 2020. Link na formulár: https://forms.gle/LaBZy6GbnXtshytH8
V prípade, že študent splní podmienky využitia služby expresné ubytovanie, bude pre neho v septembri 2020 na vrátnici príslušného študentského domova pripravená zásielka s ubytovacími dokumentmi (ubytovacia zmluva, ubytovací preukaz, protokol o prevzatí izby) a kľúčmi od izby, resp. bunky. V prípade záujmu študenta bude študentovi poskytnutá aj posteľná bielizeň.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo