Zasadnutie Akademickej obce UKF

Predsedníčka Akademického senátu UKF, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., Vás pozýva na zasadnutie akademickej obce, ktoré sa uskutoční 21. marca 2022 od 10.00 h v Aule UKF na Tr. A. Hlinku 1.
Téma: Voľby kandidáta na rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color