L3-banner-univerzita

Jednodňový zájazd do Šoprone

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1-dňový zájazd: ŠOPROŇ
Termín: 6. októbra 2018 (sobota)
Odchod autobusu o 7.00 hod. spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č.1
Program:
V dopoludňajších hodinách prehliadka mesta Šoproň, individuálne voľno, vláčikom do šoproňských hôr Lővérek.
V popoludňajších hodinách príchod do mesta Fertőd, prehliadka zámku (najnavštevovanejší a najkrajší zámok v Maďarsku).
Príchod do Nitry cca 20.00 hod.
Základná cena zájazdu: 31 Eur
Cena zájazdu pre člena odborovej organizácie: 21 Eur
V cene zájazdu je doprava, vstup do zámku Fertőd, prehliadka mesta Šoproň so sprievodcom, jazda vláčikom.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Maďarskej republiky.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 Eur zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške.
Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1-dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili a zájazd uhradili najneskôr na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) do 1. októbra 2018 do 12.00 hod.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo