L3-banner-univerzita

Jednodňový zájazd do Šoprone

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1-dňový zájazd: ŠOPROŇ
Termín: 6. októbra 2018 (sobota)
Odchod autobusu o 7.00 hod. spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č.1
Program:
V dopoludňajších hodinách prehliadka mesta Šoproň, individuálne voľno, vláčikom do šoproňských hôr Lővérek.
V popoludňajších hodinách príchod do mesta Fertőd, prehliadka zámku (najnavštevovanejší a najkrajší zámok v Maďarsku).
Príchod do Nitry cca 20.00 hod.
Základná cena zájazdu: 31 Eur
Cena zájazdu pre člena odborovej organizácie: 21 Eur
V cene zájazdu je doprava, vstup do zámku Fertőd, prehliadka mesta Šoproň so sprievodcom, jazda vláčikom.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Maďarskej republiky.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 Eur zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške.
Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1-dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili a zájazd uhradili najneskôr na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) do 1. októbra 2018 do 12.00 hod.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo