Parkovanie na parkoviskách UKF

Vážení kolegovia, milí študenti,

v ostatných dňoch sa opakujú problémy s nesprávnym, resp. neoprávneným parkovaním súkromných vozidiel v okolí objektov UKF. Dovoľujeme si Vám preto pripomenúť, že parkovanie súkromných vozidiel zamestnancov a študentov UKF je možné len na vyhradených parkoviskách a komunikáciách UKF s označením: „P RESERVÉ pre vozidlá s povolením UKF“.
Vozidlo musí byť viditeľne označené parkovacou kartou UKF, ktorá sa vydáva na požiadanie. Postup pri emisii parkovacích kariet pre zamestnancov a študentov je zverejnený na webovom sídle UKF v časti Parkovacie preukazy.
V prípade, že vozidlo nebude takto označené, má Mestská polícia v Nitre plné právo riešiť to ako dopravný priestupok s pokutou. Vyzývame Vás preto, aby ste si zabezpečili parkovacie karty UKF a umiestnili ich vo svojom vozidle na viditeľnom mieste.
 
S pozdravom
Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka UKF

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo