Aktuálna výzva programu Erasmus+

Milí študenti,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje novú výzvu v rámci programu Erasmus+. Na štúdium alebo stáž v zahraničí počas letného semestra akademického roka 2018/2019 sa môžete prihlásiť do 30. novembra 2018. Štúdium v zahraničí môžete absolvovať do 30. júna 2018 a stáž do 31. augusta 2018.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi.
Fakultný koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Dôležitá informácia: V dňoch od 15. novembra (18.00 h) do 20. novembra (24.00 h) 2018 bude prebiehať údržba systému. Z toho dôvodu bude aplikácia studyabroad.sk v uvedenom čase nedostupná.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách, ako aj výsledky schvaľovania uchádzačov, nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+.
V prípade otázok neváhajte kontaktovať Mgr. Pavla Vakoša z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209).
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo