Súťaž L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.
PODMIENKY ÚČASTI:
 • slovenské štátne občianstvo,
 • titul PhD.,
 • venovanie sa vedeckej činnosti,
 • výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách,
 • výskum sa musí konať v Slovenskej republike,
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok,
 • registrácia prebieha VÝLUČNE ELEKTRONICKY do 31. marca 2019.
POTREBNÉ DOKUMENTY NA REGISTRÁCIU DO SÚŤAŽE:
 • kompletne vyplnený registračný formulár,
 • kópia diplomu PhD.,
 • odborný životopis v anglickom jazyku,
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus,
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch,
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany,
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku).
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
Prihlášky bude posudzovať expertná porota, ktorá vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt pred porotou v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií budú vybraté dve víťazky, z ktorých každá získa výhru 5 000 EUR na podporu výskumu a budú tiež ocenené na galavečere, ktorý sa uskutoční v septembri 2019.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo