L3-banner-univerzita

Skvalitnenie Portálu VŠ a práce združenia EUNIS-SK

Vážené kolegyne, kolegovia,
predsedníctvo združenia EUNIS-SK má záujem na skvalitňovaní svojej práce a veľmi im záleží na Vašich názoroch vrátane záujmu o softvér, školenia, skvalitnení Portálu VŠ a pod. Pomôcť im môžete vyplnením dvoch dotazníkov:
Cieľom je na základe odpovedí v dotazníkoch skvalitniť činnosť združenia EUNIS-SK, zabezpečiť väčšiu využiteľnosť Portálu VŠ, preto im bude venovaná náležitá pozornosť.
Dotazník je anonymný. Je určený pre každého, komu záleží na tom, aby sa práca združenia neprestajne skvalitňovala.
Predsedníctvo združenia EUNIS-SK a podpora používateľov Portálu VŠ ďakujú za Váš čas strávený vypĺňaním dotazníka.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo