L3-banner-univerzita

Nová možnosť stravovania pre zamestnancov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
s účinnosťou od 1. marca 2019 sme pre Vás pripravili možnosť stravovať sa v reštauračných zariadeniach, príp. zakúpiť si stravu v potravinových reťazcoch formou elektronickej stravovacej karty (ďalej len „STRAVENKA“).
Týmto bude zabezpečené stravovanie zamestnancov UKF dvomi spôsobmi, ktoré bude možné počas mesiaca ľubovoľne kombinovať (podľa Vášho výberu):
 • tak, ako doteraz – obedy v Univerzitnej jedálni (ďalej len UJ) vo výdajniach stravy v jednotlivých budovách, pričom systém objednávania si obedov v stravovacom systéme UKF a ich výdaj priložením preukazu zamestnanca k terminálu vo výdajni stravy sa nemení,
 • použitím STRAVENKY (nie je totožná s preukazom zamestnanca) v určených reštauráciách, prevádzkach rýchleho občerstvenia, donáškovej služby alebo v potravinových reťazcoch (možnosti a spôsob použitia STRAVENKY a zoznam zariadení je na webovom sídle univerzity, príp. na www.stravenka.sk),
 • cena stravnej jednotky, ktorá sa Vám na STRAVENKU pripíše (finančný limit), bude 3,60 € na 1 pracovný deň, z toho 55 %, t. j. 1,98 € poskytne UKF, 0,40 € je príspevok zo sociálneho fondu a 1,22 € doplatí zamestnanec formou zrážky zo mzdy. Príklad: ak mesiac má napr. 20 pracovných dní, máte nárok na 3,60 € x 20 = 72 €. Tento finančný limit sa Vám pripíše na STRAVENKU. Z toho 55 % , t. j. 39,60 € poskytne UKF, príspevok zo sociálneho fondu bude 0,40 € x 20 = 8 € a Vy (formou zrážky zo mzdy) zaplatíte 24,40 €. Rovnaké príspevky UKF sa vzťahujú aj na poskytovanie obedov v UJ (tak, ako doteraz),
 • finančný limit na STRAVENKE sa Vám znižuje o počet dní neprítomnosti v práci a o počet prestravovaných obedov v UJ. Napr.: počet pracovných dní v mesiaci je 20, z toho ste mali 5 dní dovolenku a v UJ ste si vybrali 12 obedov. Na STRAVENKU sa Vám v nasledujúcom mesiaci (po uzatvorení evidencie dochádzky za príslušný mesiac) potom pripíše: 20 pracovných dní – 5 dní dovolenka – 12 obedov v UJ = 3 x 3,60 € = 10,80 €,
 • STRAVENKU bude možné používať od 1. marca 2019, pričom pre pripísanie finančného limitu na STRAVENKU bude rozhodujúci mesiac február 2019 (počet pracovných dní, počet neprítomností v práci, počet obedov v UJ); príspevok zamestnanca bude zrealizovaný zrážkou zo mzdy za mesiac február.
Pre získanie STRAVENKY je potrebné:
 • vyplniť a podpísať tlačivo Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktoré je nevyhnutné na to, aby UKF mohla z Vašej výplaty strhnúť sumu za poskytnutú stravu, ktorú si podľa Zákonníka práce musí zaplatiť zamestnanec; podstatnou náležitosťou Dohody o zrážkach zo mzdy je Vaše mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám dodávateľ STRAVOVACÍCH KARIET zašle SMS-kou PIN k Vašej STRAVENKE.
  Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doručiť na personálno-právne oddelenie pani
  Mgr. Helene Remencovej, kl. 078, e-mail: najneskôr do 20. februára 2019,
 • STRAVENKY si bude možné vyzdvihnúť na CIKT, Dražovská 4, u p. Ľudmily Ivanovej,
  kl. 113, e-mail: . O termínoch na prevzatie STRAVENKY budete informovaní e-mailom,
 • STRAVENKA Vám bude vydaná bezplatne.
Verím, že aj takto prispejeme k rozšíreniu možností a k zvýšeniu komfortu Vášho stravovania.
Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo