L3-banner-univerzita

Nová možnosť stravovania pre zamestnancov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
s účinnosťou od 1. marca 2019 sme pre Vás pripravili možnosť stravovať sa v reštauračných zariadeniach, príp. zakúpiť si stravu v potravinových reťazcoch formou elektronickej stravovacej karty (ďalej len „STRAVENKA“).
Týmto bude zabezpečené stravovanie zamestnancov UKF dvomi spôsobmi, ktoré bude možné počas mesiaca ľubovoľne kombinovať (podľa Vášho výberu):
 • tak, ako doteraz – obedy v Univerzitnej jedálni (ďalej len UJ) vo výdajniach stravy v jednotlivých budovách, pričom systém objednávania si obedov v stravovacom systéme UKF a ich výdaj priložením preukazu zamestnanca k terminálu vo výdajni stravy sa nemení,
 • použitím STRAVENKY (nie je totožná s preukazom zamestnanca) v určených reštauráciách, prevádzkach rýchleho občerstvenia, donáškovej služby alebo v potravinových reťazcoch (možnosti a spôsob použitia STRAVENKY a zoznam zariadení je na webovom sídle univerzity, príp. na www.stravenka.sk),
 • cena stravnej jednotky, ktorá sa Vám na STRAVENKU pripíše (finančný limit), bude 3,60 € na 1 pracovný deň, z toho 55 %, t. j. 1,98 € poskytne UKF, 0,40 € je príspevok zo sociálneho fondu a 1,22 € doplatí zamestnanec formou zrážky zo mzdy. Príklad: ak mesiac má napr. 20 pracovných dní, máte nárok na 3,60 € x 20 = 72 €. Tento finančný limit sa Vám pripíše na STRAVENKU. Z toho 55 % , t. j. 39,60 € poskytne UKF, príspevok zo sociálneho fondu bude 0,40 € x 20 = 8 € a Vy (formou zrážky zo mzdy) zaplatíte 24,40 €. Rovnaké príspevky UKF sa vzťahujú aj na poskytovanie obedov v UJ (tak, ako doteraz),
 • finančný limit na STRAVENKE sa Vám znižuje o počet dní neprítomnosti v práci a o počet prestravovaných obedov v UJ. Napr.: počet pracovných dní v mesiaci je 20, z toho ste mali 5 dní dovolenku a v UJ ste si vybrali 12 obedov. Na STRAVENKU sa Vám v nasledujúcom mesiaci (po uzatvorení evidencie dochádzky za príslušný mesiac) potom pripíše: 20 pracovných dní – 5 dní dovolenka – 12 obedov v UJ = 3 x 3,60 € = 10,80 €,
 • STRAVENKU bude možné používať od 1. marca 2019, pričom pre pripísanie finančného limitu na STRAVENKU bude rozhodujúci mesiac február 2019 (počet pracovných dní, počet neprítomností v práci, počet obedov v UJ); príspevok zamestnanca bude zrealizovaný zrážkou zo mzdy za mesiac február.
Pre získanie STRAVENKY je potrebné:
 • vyplniť a podpísať tlačivo Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktoré je nevyhnutné na to, aby UKF mohla z Vašej výplaty strhnúť sumu za poskytnutú stravu, ktorú si podľa Zákonníka práce musí zaplatiť zamestnanec; podstatnou náležitosťou Dohody o zrážkach zo mzdy je Vaše mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám dodávateľ STRAVOVACÍCH KARIET zašle SMS-kou PIN k Vašej STRAVENKE.
  Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné doručiť na personálno-právne oddelenie pani
  Mgr. Helene Remencovej, kl. 078, e-mail: najneskôr do 20. februára 2019,
 • STRAVENKY si bude možné vyzdvihnúť na CIKT, Dražovská 4, u p. Ľudmily Ivanovej,
  kl. 113, e-mail: . O termínoch na prevzatie STRAVENKY budete informovaní e-mailom,
 • STRAVENKA Vám bude vydaná bezplatne.
Verím, že aj takto prispejeme k rozšíreniu možností a k zvýšeniu komfortu Vášho stravovania.
Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo