Erasmus+ stáž počas letného semestra – AKTUALIZOVANÉ

Milí študenti denného a externého štúdia,
UKF vyhlasuje ďalšiu výzvu v rámci programu Erasmus+. Prihlás sa do 10. mája 2019 a vycestuj na stáž v zahraničí ešte počas letného semestra akademického roka 2018/2019.
Získaš nové skúsenosti, zdokonalíš sa v cudzom jazyku, zvýšiš svoje šance pre uplatnenie na trhu práce a ešte zažiješ aj veľa zábavy. Pri stáži nemusíš riešiť kredity a kompatibilitu predmetov, stáž môže trvať už od 2 mesiacov, a to aj počas letných prázdnin 2018/2019. Máš voľnosť výberu akejkoľvek prijímajúcej krajiny a inštitúcie v rámci krajín EÚ a EHP, a to aj mimo Erasmus+ bilaterálnych zmlúv UKF.
Ak teraz končíš štúdium, po štátniciach môžeš vycestovať na absolventskú Erasmus+ stáž. A čo je najlepšie, na mobilitu stáž získaš vyšší grant ako na mobilitu štúdium.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi.
Fakultný koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách nájdeš na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+ alebo u Mgr. Pavla Vakoša z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209).

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove