L3-banner-univerzita

Erasmus+ stáž počas letného semestra – AKTUALIZOVANÉ

Milí študenti denného a externého štúdia,
UKF vyhlasuje ďalšiu výzvu v rámci programu Erasmus+. Prihlás sa do 10. mája 2019 a vycestuj na stáž v zahraničí ešte počas letného semestra akademického roka 2018/2019.
Získaš nové skúsenosti, zdokonalíš sa v cudzom jazyku, zvýšiš svoje šance pre uplatnenie na trhu práce a ešte zažiješ aj veľa zábavy. Pri stáži nemusíš riešiť kredity a kompatibilitu predmetov, stáž môže trvať už od 2 mesiacov, a to aj počas letných prázdnin 2018/2019. Máš voľnosť výberu akejkoľvek prijímajúcej krajiny a inštitúcie v rámci krajín EÚ a EHP, a to aj mimo Erasmus+ bilaterálnych zmlúv UKF.
Ak teraz končíš štúdium, po štátniciach môžeš vycestovať na absolventskú Erasmus+ stáž. A čo je najlepšie, na mobilitu stáž získaš vyšší grant ako na mobilitu štúdium.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi.
Fakultný koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách nájdeš na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+ alebo u Mgr. Pavla Vakoša z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209).

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo