L3-banner-univerzita

Pozvánka na divadelné predstavenie Drotár

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánuje návštevu divadelného predstavenia Drotár 23. mája 2019 (štvrtok) so začiatkom o 18.30 h vo veľkej sále DAB v Nitre.
Cena vstupenky: 18 eur
Príbeh veselohry z roku 1860 sa výnimočne neodohráva na Slovensku, ale v Budapešti, kde sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretávajú slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, nemecký Žid a český žandár. Každý s iným záujmom. Okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne vydajachtivých mladých slečien a pletky slobodných mládencov.
Hry Jána Palárika sa objavujú na javiskách slovenských divadiel pravidelne. Drotár sa však vracia do Divadla Andreja Bagara v Nitre po bezmála štyridsiatich rokoch.
V Palárikovej veselohre, ani v jej novej inscenácii v Divadle Andreja Bagara v Nitre, nechýba teda zaujímavý pohľad na rad pozoruhodných postáv a postavičiek v rozmanitých situáciách, ale ani drsný humor namierený často aj do našich radov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť na sekretariáte odborov (miestnosť č. P-5) v úradných hodinách na kl. 045 alebo e-mailom: do 3. apríla 2019 do 15.00 h.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t. j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 eur, a to dvakrát ročne.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo