L3-banner-univerzita

Erasmus+ mobility v AR 2019/2020 – AKTUALIZOVANÉ

Milí študenti denného a externého štúdia,
UKF vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa študentov na ERASMUS+ stáž pre akademický rok 2019/2020 (1. kolo). Prihláste sa do 10. mája 2019 a vycestujte na stáž do krajín EÚ a EHP kedykoľvek počas akademického roka 2019/2020 v semestri podľa vlastného výberu.
Ešte ste na Erasmus+ stáži neboli a stále váhate, či sa vám ju oplatí absolvovať? Množstvo študentov, ktorí sa každoročne na stáž opätovne hlásia, nás presviedča o jej prínosoch a neoceniteľnom benefite.
Erasmus+ program ponúka pre študentov možnosť realizovať mobilitu stáž v dĺžke 2 – 12 mesiacov, ktorá je určená i pre absolventov do 1 roka od úspešného ukončenia štúdia. Stáž možno absolvovať i počas letných prázdnin, a to i mimo Erasmus+ bilaterálnych dohôd UKF.
Erasmus+ stáž vám poskytne skvelú príležitosť pre cestovanie, prácu, získavanie a rozvíjanie študijných skúseností a osobných zručností (organizačných, digitálnych, komunikačných – získanie základov alebo zdokonalenie sa v už ovládanom cudzom jazyku prostredníctvom online kurzov OLS).
Prihlasovanie prebieha od 13. marca do 10. mája 2019 online prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Všetky odoslané dokumenty je potrebné vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi, ktorý zrealizuje výberové konanie. Zoznam Erasmus+ partnerských univerzít UKF je dostupný na webovom sídle univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+. Radi vám poskytneme informácie aj osobne na Oddelení pre medzinárodné vzťahy UKF. Agendu študentov vybavuje Mgr. Pavol Vakoš (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209).
Prihlasovanie sa na Erasmus+ mobilitu štúdium končí 30. apríla 2019.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo