L3-banner-univerzita

Erasmus+ mobility v AR 2019/2020

Vážení kolegovia,
milí študenti,
UKF vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa študentov a zamestnancov na ERASMUS+ mobility pre akademický rok 2019/2020 (1. kolo). Prihláste sa do 15. apríla 2019 a vycestujte do krajín EÚ a EHP kedykoľvek počas akademického roka 2019/2020 v semestri podľa vlastného výberu.
Ešte ste na Erasmus+ mobilite neboli a stále váhate, či sa vám ju oplatí absolvovať? Množstvo študentov a kolegov, ktorí sa každoročne na mobilitu opätovne hlásia, nás presviedča o jej prínosoch a neoceniteľnom benefite.
Erasmus+ program ponúka pre študentov možnosť realizovať mobilitu štúdium v dĺžke 3 – 12 mesiacov alebo mobilitu stáž v dĺžke 2 – 12 mesiacov, ktorá je určená i pre absolventov do 1 roka od úspešného ukončenia štúdia. Stáž možno absolvovať i počas letných prázdnin, a to i mimo Erasmus+ bilaterálnych dohôd UKF. Zamestnanci môžu využiť mobilitu výučba alebo školenie zvyčajne v dĺžke 1 týždňa. Každý študent a každý zamestnanec sa pritom môže uchádzať o oba typy mobilít (študent – štúdium i stáž, zamestnanec – výučba i školenie) počas toho istého akademického roka.
Erasmus+ mobilita vám poskytne skvelú príležitosť pre cestovanie, prácu, získavanie a rozvíjanie študijných skúseností a osobných zručností (organizačných, digitálnych, komunikačných – získanie základov alebo zdokonalenie sa v už ovládanom cudzom jazyku prostredníctvom online kurzov OLS).
Prihlasovanie prebieha od 13. marca do 15. apríla 2019 online prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Všetky odoslané dokumenty je potrebné vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi, ktorý zrealizuje výberové konanie. Zoznam Erasmus+ partnerských univerzít UKF je dostupný na webovom sídle univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+. Radi vám poskytneme informácie aj osobne na Oddelení pre medzinárodné vzťahy UKF. Agendu zamestnancov vybavuje Ing. Anita Garajová, PhD., agendu študentov vybavuje Mgr. Pavol Vakoš (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209).

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo