L3-banner-univerzita

Pozvánka na podujatie Tour de ERA

Tour de ERA je aktivitou Centra vedecko-technických informácií SR, iniciovanou národným projektom SK4ERA. Pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách – Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava. Témy podujatí v rámci Horizontu 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest. V Žiline je to inteligentná, ekologická a integrovaná doprava.
Samotným cieľom podujatí je poskytnúť potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore – ERA (preto je časť podujatia venovaná aj programom, ako napr. COST, CREATIVE EUROPE), cieľom je pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na H2020 a ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.
Dôležitou súčasťou bude v rámci 2. dňa podujatia praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Témy podujatí v rámci H2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo