L3-banner-univerzita

Výzvy na podávanie žiadostí VEGA a KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019. Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA a KEGA je do 26. apríla 2019 do 14.00 h.
Výzvy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva:
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo