L3-banner-univerzita

Možnosti čerpania fondov a grantov EÚ

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.
Na podujatiach budú prezentované programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, ERAZMUS, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie.
Podujatia sa uskutočnia v týchto časoch a termínoch:
  • 4. apríla 2019 (štvrtok) od 9.00 h v Banskej Bystrici v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR,
  • 15. apríla 2019 (pondelok) od 9.00 h v Bratislave v hoteli ÚZ Bôrik,
  • 7. júna 2019 (piatok) od 9.00 h v Košiciach v aule Technickej univerzity.
Podujatia sú určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, podnikateľom a pod. Združenie miest a obcí Slovenska na nich predstaví aj výsledky prieskumu o využívaní finančných prostriedkov EÚ samosprávami. Súčasťou podujatia budú aj prezentácie úspešne realizovaných projektov.
Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na
Prítomnosť médií na podujatiach je voľná.
Kontakt: Tatiana Kmecová, , +421 915 984 227.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo