L3-banner-univerzita

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Centrum vedecko-technických informácií si vás v rámci projektu SK4ERA v spolupráci s univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní, ktorá sa uskutoční 21. mája 2019 v kongresovej hale Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Cieľom konferencie je zmapovať situáciu v slovenských výskumných organizáciách, na univerzitách, v akadémii, ako aj v grantových agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity, uviesť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr pre zabezpečenie etického vykonávania výskumu a vzdelávania v európskych krajinách a hlavne spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie a zharmonizovanie pravidiel v rámci Slovenska a Európy.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo