L3-banner-univerzita

Pozvánka na Konferenciu inovatívneho VYučovania

Nezisková organizácia Indícia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách pozýva na Konferenciu inovatívneho VYučovania – KiVY, ktorú organizuje v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia sa bude konať v piatok 26. apríla 2019 od 8.30 do 15.00 h v priestoroch Pedagogickej fakulty UK v Bratislave na Šoltésovej 4.
Jej cieľovou skupinou sú študenti učiteľských študijných programov. Cieľom je prispieť k zvýšeniu atraktívnosti učiteľského povolania.
Vstup na konferenciu je bezplatný, len na základe prihlášky.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo