L3-banner-univerzita

Transfer technológií a inovačný ekosystém

Seminár organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci so Spoločným výskumným centrom (JRC) Európskej komisie a uskutoční sa 7. mája 2019 od 11.00 do 14.30 h v Technologickom a inovačnom parku (TIP-UPJŠ), Centrum interdisciplinárnych biovied, seminárna miestnosť, Jesenná 5, Košice. Podujatie sa bude zameriavať na dôležité otázky v oblasti transferu technológií a štátnej pomoci v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcií.
Hlavní hostia:
  • Vladimír Šucha – generálny riaditeľ, JRC, Európska komisia
  • Alessandro Fazio – riaditeľ Kompetenčného centra pre technológie a transfer, JRC, Európska komisia
  • Giancarlo Caratti di Lanzacco – vedúci úseku Práva duševného vlastníctva a technologický transfer, JRC, Európska komisia
  • Stoyan Kaymaktchiyski – JRC, Európska komisia
  • Huseyin Kebapci – JRC, Európska komisia
Program podujatia a registračný formulár nájdete na webovom sídle conf.upjs.sk v časti Transfer technológií a inovačný ekosystém.
V prípade záujmu potvrďte svoju účasť prostredníctvom formulára do 30. apríla 2019.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo