L3-banner-univerzita

Nová výzva ERA-Fellowships

Federálne ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky otvorilo novú výzvu ERA-Fellowships pod názvom The ERA Fellowships – Science Management action supports capacity building in the field of science management in the EU13 and lasting networks between the EU13 countries and German non-university research institutes, research funding organisations, and universities.
ERA-Fellowships je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckými mimouniverzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcimi výskum a univerzitami.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo