L3-banner-univerzita

Výzva APVV Slovensko – Francúzsko 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci zverejnila novú bilaterálnu výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.
Viac informácií a podklady k výzve nájdete na webových sídlach:

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo