L3-banner-univerzita

Pozvánka na muzikál Tisícročná včela

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu obnoveného muzikálu Tisícročná včela, a to 5. októbra 2019 (sobota) so začiatkom o 18.30 h vo veľkej sále DAB v Nitre. Cena vstupenky: 25 eur
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť na sekretariáte odborov (miestnosť č. P-5) v úradných hodinách, na kl. 045 alebo e-mailom: do 16. septembra 2019 do 10.00 h.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF a ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu je príspevok na kultúrne akcie, t. j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 eur, a to dvakrát ročne.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo