L3-banner-univerzita

Zájazd Jaskyňa Macocha – Slavkov u Brna

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1-dňový zájazd Jaskyňa Macocha – Slavkov u Brna.
Termín: 26. októbra 2019 (sobota)
Odchod autobusu o 5.30 h spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku 1.
Program:
  • v dopoludňajších hodinách prehliadka jaskyne Macocha
  • v popoludňajších hodinách prehliadka zámku v Slavkove u Brna
  • príchod do Nitry cca o 20.30 h
Cena zájazdu:
  • dospelí – 26 eur
  • seniori – 24 eur
  • študenti – 24 eur
  • deti – 19 eur
  • ZŤP – 21 eur
V cene zájazdu je doprava, vstupenka do jaskyne Macocha, vstupenka do zámku Slavkov u Brna.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Českej republiky.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 eur zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške.
Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1-dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba raz ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili a zájazd uhradili na sekretariát ZO (tel. č.: 6408045, e-mail: ) najneskôr do 16. októbra 2019 do 12.00 h.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo