L3-banner-univerzita

Nová výzva programu Erasmus+

Milé študentky,
milí študenti,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje novú výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ. Na štúdium v zahraničí počas letného semestra akademického roka 2019/2020 sa môžete prihlásiť do 15. októbra 2019, prihlasovanie na stáž prebieha do 6. decembra 2019. Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia. Minimálne trvanie stáže sú dva mesiace.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému Erasmus koordinátorovi.
Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách, ako aj výsledky schvaľovania uchádzačov, nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+.
V prípade otázok kontaktujte primárne Mgr. Pavla Vakoša z Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209). K dispozícii sú aj ďalšie zamestnankyne Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Anita Garajová, PhD., Ing. Katarína Bútorová, PhD. a vedúca oddelenia Ing. Silvia Hrozenská, PhD.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo