L3-banner-univerzita

Zájazd Predvianočná Praha a Drážďany

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 3-dňový zájazd Predvianočná Praha a Drážďany.
Termín: 29. novembra – 1. decembra 2019 (piatok – nedeľa)
Odchod autobusu o 6.00 h spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1
Program:
1. deň
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Príchod do PRAHY po 13.00 h. Prehliadka časti Pohořelec a HRADČANY. Zvonku Strahovský kláštor, Černínsky palác, Loreta, Pražský hrad – nádvoria (pri vstupe do areálu hradného komplexu počítajte s kontrolami). Ďalej malebnou Nerudovou uličkou s historickými domami a obchodíkmi ku kostolu sv. Mikuláša a na Malostranské námestie. Prechádzka po Karlovom moste na Staromestské námestie. Osobné voľno na občerstvenie. Cca o 19.00 h odchod do hotela*** na periférii Prahy 1/2 S+WC+TV.
2. deň
O 7.00 h zosilnené raňajky, o 8.00 h odchod autobusom do nemeckého historického mesta Drážďany (150 km).
Príchod po 10.00 h, prehliadka mesta, Semperova Opera, Zwinger (má viacero výstavných častí, do každej špeciálne vstupné, niektoré možné v kombinácii), baroková katedrála z 18. st., komplex zámku Residenzschloss, Bruhlská terasa, Staré námestie Altmarkt s Kulturpalast a Novou radnicou.... a voľný čas na nákupy. Drážďanské vianočné trhy v starom meste – tzv. Striezelmarkt majú vyše 580-ročnú tradíciu a patria medzi najkrajšie v Európe. Názov je odvodený od koláča – štóla. Strieda sa tu stredovek s moderným dizajnom. Symbolom trhu je stromček, rozprávkový hrad, zdobený klobúk, ale aj 14 m vysoká vianočná pyramída. Odchod cca o 18.00 h, príchod do Prahy cca o 20.30 h, nocľah.
3. deň
O 7.20 h zosilnené raňajky. Výstup pri Wilsonovom nádraží. Prehliadka centra mesta – Václavské námestie s historickými budovami, Národným múzeom – zvonku, pasážou Lucerna, kostol P. Márie Snežnej (postavený Karolom IV. – patrí medzi najväčšie v Prahe), Příkopy s Prašnou bránou a Obecným domom, Stavovské divadlo, Karlova univerzita. Osobné voľno na Vianočných trhoch na Staromestskom náměstí a Václavskom náměstí.
Ďalšie tipy: Múzeum čokolády Choco story v Celetnej ulici, Múzeum Wax voskové figuríny, Pivovar u Pinkasu, stála expozícia módnej návrhárky Blanky Matragi v Obecnom dome...
Odchod cca o 15.00 h od Wilsonovho nádražia, cesta nonstop na Slovensko, príchod do Nitry cca o 20.30 h.
Základná cena zájazdu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov je 158 EUR.
Zamestnanec, člen ZO, dostane príspevok od ZO 30 EUR a tiež príspevok 100 EUR zo sociálneho fondu. Cena zájazdu pre zamestnanca, ktorý je odborár a má nárok na príspevok zo sociálneho fondu, je 28 EUR.
Zamestnanec, nečlen ZO, dostane príspevok zo sociálneho fondu 100 EUR. Cena zájazdu pre zamestnanca, nečlena ZO, ktorý má nárok na príspevok zo sociálneho fondu, je 58 EUR.
Zamestnanec UKF, ktorému vznikne nárok na príspevok 100 EUR zo sociálneho fondu, musí zaplatiť cenu zájazdu aj s týmto príspevkom. Po ukončení zájazdu mu bude vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne vrátených 100 EUR.
Dôchodca, člen ZO, dostane príspevok od ZO 10 EUR.
Príspevok zo sociálneho fondu a zo ZO je možné na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x ročne.
Záujemcovia o zájazd sa môžu prihlásiť na sekretariáte ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) najneskôr do 21. októbra 2019 do 10.00 h so zaplatením za zájazd.
V cene zájazdu je:
2x hotelové ubytovanie*** v 1/2 S+WC+TV, 2x zosilnené raňajky, doprava lux. autobusom Mercedes/Bova Man, sprievodca po trase zájazdu, garančné poistenie Union proti úpadku CK
Možné príplatky:
KCP Union 6 EUR/os zahŕňa: Liečebné náklady, úraz, stratu batožiny, storno, zodpovednosť za škody...
Možné vstupy: (nie sú povinné)
PRAHA:
Interiéry areálu Pražský hrad
Veľký okruh A 350 CZK, deti, študenti a seniori nad 65 rokov 175 EUR
Veľký okruh zahŕňa: malý okruh a Prašnú vežu, obrazárne, Rožmberský palác, expo Príbeh Pražského hradu.
Malý okruh B 250 CZK, deti, študenti a seniori nad 65 rokov 125 CZK
Malý okruh zahŕňa: Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří.
Svätováclavský poklad 250 CZK, študenti, seniori nad 65 rokov 125 CZK
LORETA: 150 CZK, študenti (štud. preukaz) a deti 110 CZK, seniori nad 70 rokov 130 CZK
Choco story 270 CZK, otvorené do 19.00 h
Wax museum vosk. fig. 200 CZK, deti a študenti 130 CZK
Vyhliadková veža Staromestskej radnice 250 CZK
Galéria a múzeá Zwinger od 10 EUR/obrazáreň starých majstrov, fyzikálno-matematická sála, Múzeum porcelánu, zľavy študenti… 7,50 EUR
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo