L3-banner-univerzita

Naštartuj svoju kariéru v zahraničí

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020. Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť medzinárodných vzťahov, vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci. Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od januára 2020.
Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu je:
  • 1. november 2019 (prvý polrok 2020)
  • 1. máj 2019 (druhý polrok 2020)
Podmienky:
  • študent II. stupňa VŠ/absolvent
  • zaslanie životopisu a motivačného listu v anglickom aj slovenskom jazyku
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • komunikatívnosť
  • záujem o európske politiky v oblasti výskumu a inovácií

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo