L3-banner-univerzita

Miesto prvého kontaktu pre cudzincov

Mesto Nitra zriadilo miesto prvého kontaktu – Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu – COMIN, ktoré je určené cudzincom, pracujúcim a študujúcim v Nitre, a občanom mesta Nitra. Poskytuje služby v priestoroch Klientského centra na prízemí Mestského úradu v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra.
Cudzinci tu získajú všetky základné informácie potrebné pre ich pobyt. Zároveň pomáha zamestnávateľom – firmám a inštitúciám verejnej správy (univerzitám, školám, nemocniciam....) pri riešení otázok týkajúcich sa pobytu, štúdia alebo zamestnávania cudzincov. Miesto prvého kontaktu slúži aj občanom mesta Nitra na nahlasovanie problémov týkajúcich sa spolužitia s cudzincami v meste.
Otváracie hodiny:
utorok: 09.00 – 11.00 h, 12.00 – 15.00 h
piatok: 09.00 – 12.00 h
Tel.: 0940 529 727
Web: www.comin.sk

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo