L3-banner-univerzita

Nová výzva Univerzitnej grantovej agentúry

Univerzitná grantová agentúra vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2020. Žiadosť musí byť v súlade so Smernicou č. 21/2018 Štatút Univerzitnej grantovej agentúry a pokynmi v predpísanom formulári (príloha č. 1).
Žiadosti o finančnú podporu na riešenie projektu môžu podať:
  • študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia s výnimkou doktorandov v poslednom roku štúdia – žiadosť na jednoročný projekt,
  • vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci bez vedecko-pedagogického titulu docent a profesor do 35 rokov – žiadosť na jednoročný alebo dvojročný projekt.
Žiadosti sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 1) v jednom písomnom vyhotovení na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) vnútornou poštou cez podateľňu UKF a elektronicky na adresu do 15. januára 2020.
Podávanie hodnotiacich správ o riešení projektu za rok 2019
Hodnotiace správy o riešení projektov, ktoré boli financované v roku 2019, sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 2) v jednom písomnom vyhotovení na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) vnútornou poštou cez podateľňu UKF a elektronicky na adresu do 15. decembra 2019.
Žiadosti o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2020 a hodnotiace správy budú posudzovať komisie UGA.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo