Nová výzva Univerzitnej grantovej agentúry

Univerzitná grantová agentúra vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2020. Žiadosť musí byť v súlade so Smernicou č. 21/2018 Štatút Univerzitnej grantovej agentúry a pokynmi v predpísanom formulári (príloha č. 1).
Žiadosti o finančnú podporu na riešenie projektu môžu podať:
  • študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia s výnimkou doktorandov v poslednom roku štúdia – žiadosť na jednoročný projekt,
  • vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci bez vedecko-pedagogického titulu docent a profesor do 35 rokov – žiadosť na jednoročný alebo dvojročný projekt.
Žiadosti sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 1) v jednom písomnom vyhotovení na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) vnútornou poštou cez podateľňu UKF a elektronicky na adresu do 15. januára 2020.
Podávanie hodnotiacich správ o riešení projektu za rok 2019
Hodnotiace správy o riešení projektov, ktoré boli financované v roku 2019, sa predkladajú v predpísanom formulári (príloha č. 2) v jednom písomnom vyhotovení na Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF (Mgr. M. Chmelová) vnútornou poštou cez podateľňu UKF a elektronicky na adresu do 15. decembra 2019.
Žiadosti o finančnú podporu projektov so začiatkom riešenia v roku 2020 a hodnotiace správy budú posudzovať komisie UGA.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color