L3-banner-univerzita

Prednáška A Roman Ethical Notion: Dignitas

Katedra kulturológie a Katedra filozofie FF UKF v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri Slovenskej akadémii vied pozývajú na prednášku pozvaného hosťa Assoz. Prof. Dr. George Karamanolis, Privatdoz. MA, ktorá má názov A Roman Ethical Notion: Dignitas.
Prof. Karamanolis je riaditeľom Inštitútu filozofie na Viedenskej univerzite. Témou prednášky je koncept ľudskej dôstojnosti v kontexte antickej filozofickej tradície.
Záštitu nad podujatím prevzala doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., predsedkyňa Slovenského filozofického združenia pri Slovenskej akadémii vied.
Termín: 21. novembra 2019 o 14.45 h
Miesto: Akropola (H-307), 3. poschodie, Hodžova ul. 1, Nitra

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo